KONTAKTY

ROZHODCA JUDr. MILAN VOJTEK, LL.M. | Jilemnického 30 | 036 01  MARTIN

Rozhodcovská tajomníčka: Júlia Zacharidesová
E-mail: zacharidesova@arbitraz.sk

Telefón: +421 940 190 372
Fax: +421 43 4287 652

E-mail: arbitraz@arbitraz.sk
Bankové spojenie:  SLSP, a.s., pobočka Martin

IBAN: SK68 0900 0000 0050 2818 2929 | BIC: GIBASKBX | Názov účtu: Arbitráž, s.r.o.

Číslo dátovej schránky: E0002469058
Uri vlastníka schránky: pco://960044283