KONTAKTY

Zriaďovateľ rozhodcovského súdu Arbitráž
ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb | Jilemnického 30 | 036 01  MARTIN

Súdna tajomníčka: Júlia Zacharidesová
E-mail: zacharidesova@arbitraz.sk

Telefón: +421 940 190 372
Fax: +421 43 4287 652

IČO: 45744874 | DIČ: 2024170214

E-mail: arbitraz@arbitraz.sk
Bankové spojenie:  SLSP, a.s., pobočka Martin
IBAN: SK68 0900 0000 0050 2818 2929 | BIC: GIBASKBX | Názov účtu: Arbitráž, s.r.o.