ZOZNAM ROZHODCOV

1. Mgr. Karolína Marusová
2. JUDr. Martin Zuberec
3. JUDr. Martina Moskálová
4. JUDr. Viera Muliková
5. JUDr. Ľuboš Racko PhD.
6. Mgr. Mária Martonová