PREDSEDNÍCTVO

Predsedníctvo rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ

1. JUDr. Martin Zuberec – predseda
2. PhDr. Mgr. Eva Malková – podpredseda
3. Mária Hrablayová – člen