ZMLUVA O PÔŽIČKE (Z. o p.) – tlačivo

Vzor č.1 – Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka je najčastejšie používaným právnym nástrojom zabezpečenia záväzkového vzťahu medzi občanmi – nepodnikateľmi, teda bežnými ľuďmi. Pomerne kvalitným a dostatočným spôsobom zabezpečuje vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa.  Najväčším konkurentom tohto prostriedku bola v minulosti zmenka vystavená dlžníkom podľa zákona č. 51/1950 Zb. (Zákon zmenkový a šekový). Prelomením zásady nepopierateľnosti zmenky v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci „Duckého zmeniek“ však bol inštitút zmenky dehonestovaný v podstate na úroveň zmluvy o pôžičke.

 

Vysvetlivky ku tlačivu Zmluvy o pôžičke:

a) Veriteľ: Je potrebné vypísať údaje veriteľa – osoby, ktorá požičiava peniaze
b) Dlžník: Je potrebné vypísať údaje dlžníka – osoby, ktorá prijíma požičané peniaze
c) Predmet pôžičky: Je potrebné vypísať výšku požičanej sumy, aj slovom
d) Doba splatnosti: Je potrebné vypísať, kedy má byť dlžná suma vrátená
e) Úrok za pôžičku: Je potrebné vypísať dohodnutý úrok za poskytnutie pôžičky. Nie je žiadúce, aby tento presahoval 10% ročne.

Download (DOC, 34KB)