Z. o p. – tlačivo s ručiteľom

Vzor č. 2 – Zmluva o pôžičke s ručiteľom

Rovnako, ako pri prvom vzore platia všetky výhody takéhoto zabezpečenia pohľadávky. V danom prípade má však veriteľ zabezpečenú pohľadávku výrazne kvalitnejšie, ako pri bežnej zmluve o pôžičke. Počet ručiteľov pri jednej zmluve nie je obmedzený. To znamená, že za jeden záväzok dlžníka môže ručiť aj viac, ako len jedna osoba. Napríklad pri poskytnutí pôžičky fyzickej osobe môže byť ručiteľom jeho manžel / manželka. V prípade neplnenia záväzku dlžníkom je ručiteľ písomne vyzvaný na úhradu dlhu. Ak pohľadávku veriteľa nesplní, stávajú sa veriteľ s ručiteľom solidárnymi dlžníkmi a plnenie je možné uplatniť od každého z nich, pričom nehrá úlohu od ktorého z nich bude nakoniec nárok veriteľa vymožený, prípadne či bude vymožený v pomernej časti od každého z nich.

 

Vysvetlivky ku tlačivu Zmluvy o pôžičke:

a) Veriteľ: Je potrebné vypísať údaje veriteľa – osoby, ktorá požičiava peniaze
b) Dlžník: Je potrebné vypísať údaje dlžníka – osoby, ktorá prijíma požičané peniaze
c) Ručiteľ: Je potrebné vypísať údaje ručiteľa – osoby, ktorá za pôžičku ručí
d) Predmet pôžičky: Je potrebné vypísať výšku požičanej sumy, aj slovom
e) Doba splatnosti: Je potrebné vypísať, kedy má byť dlžná suma vrátená
f) Úrok za pôžičku: Je potrebné vypísať dohodnutý úrok za poskytnutie pôžičky. Nie je žiadúce, aby tento presahoval 10 % ročne.

Download (DOC, 36KB)